Styrelsen 2017

Styrelsen och webmasters nås genom de utsatta mejladresserna eller kontaktblanketten på denna sida.

Styrelsen

Pia Pia Sjöberg
ordförande
 • sammankallar och leder möten
 • delegerar ansvar och utvecklar föreningen
 • är föreningens ansikte utåt

E-post:

Emma Emma Löfdahl
sekreterare och arkivansvarig
 • för protokoll över styrelsens möten
 • har hand om föreningens arkiv
Conny Conny Kulla
kassör
 • sköter föreningens bokföring
 • sammanställer ekonomiska rapporter
 • gör ansökningar om bidrag för föreningens verksamhet
 • hjälper projektansvariga i framställandet av budgeter

E-post:

Anders Anders Karls
informatör
 • är föreningens allmänna kontaktperson
 • informerar medlemskåren om styrelsebeslut och aktiviteter
 • handhar medlemsregistret

E-post:

Minna Minna Joki
verksamhetskoordinator och vice ordförande
 • överser och bokar evenemang
 • är spelledares kontaktlänk till styrelsen
 • agerar som ordförandes suppleant

E-post:

Tina Troy Bodman
styrelsemedlem

Suppleanter: Linn Törnqvist & Zacharias Holmberg

Övriga funktionärer

Webmasters: Sebastian Köhler & Minna Joki

 • E-post:

Grafiker och bildbehandlare: Zacharias Holmberg

Värd i Vasatrakten: Victor Svarvars

Värd i Åbotrakten: Johan Anderssén

Värd i Helsingforstrakten: Anders Karls

Foto