Medlemskap

För att bli medlem i Eloria år 2017 bör du göra följande:

1) Fyll i denna blankett. Uppgifterna behövs för medlemsregisteret och förs inte vidare åt utomstående. Medlemmarnas namn och e-postadresser förs dock vidare åt regionsansvariga i respektive region.

2) Betala medlemsavgiften på 15 € till Elorias konto.

Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86
SWIFT/BIC-kod: OKOYFIHH
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 50005

Om avgiften betalas från ett annat konto än ditt eget, eller om du betalar för flera personer, lämna bort referensnumret och skriv istället i meddelanderutan "medlemsavgift" + vem betalningen gäller.

Avgiften fastställs på föreningens höstmöte och kan variera från år till år. Vid frågor om medlemskap, ta kontakt med föreningens informatör.

Medlemsförmåner:

  • Billigare lajv. Medlemsrabatten är vanligtvis 5–10 €. Föreningen ordnar vanligen 3–10 lajv per år.
  • Medlemssidorna på hemsidan öppnas för dig. Du kan registrera dig efter att du har noterats i medlemsregistret.
  • Medlemsmejl ungefär en gång per månad. En rik källa för information om vad föreningen har för sig.
  • Rösträtt på medlemsmötena, vilket ger möjlighet att påverka föreningens utveckling.
Foto