Medlemskap

Genom att bli medlem i Eloria stöder du finlandssvenskt rollspel. Som medlem har du rösträtt på Elorias medlemsmöten (två ordinarie möten per år). En mer påtaglig förmån är rabatt på föreningens lajv, vanligtvis 5–10 €. Föreningen ordnar även seminarier, julfester och annat trevligt för sina medlemmar.

För att bli medlem i Eloria bör du göra följande:

1) Fyll i denna blankett. Uppgifterna behövs för medlemsregisteret och förs inte vidare åt utomstående. Registret uppehålls i enlighet med personuppgiftslagen.

2) Betala medlemsavgiften:

Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86
SWIFT/BIC-kod: OKOYFIHH
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 50018
Summa: 15 €*

Om avgiften betalas från ett annat konto än ditt eget, eller om du betalar för flera personer, lämna bort referensnumret och skriv istället i meddelanderutan "medlemsavgift" + vem betalningen gäller.

* Obs: Medlemskapet ska förnyas varje år. Avgiften fastställs på föreningens höstmöte och kan variera från år till år. Vid frågor om medlemskap, ta kontakt med föreningens informatör.

Foto